کلیات حرفه مددکاری اجتماعی

با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : کلیات حرفه مددکاری اجتماعی
کلیات حرفه مددکاری اجتماعی|50677863|vfm|

حجم فایل : 74.4 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 30


تعریف مددکاری اجتماعی:
مددکاری اجتماعی خدمت حرفه ای است مبتنی براستعدادها،مهارتهاو دانش علمی خاص،به منظور فراهم آوردن شرایط مادی و معنوی برای افرادو اقشار نیازمند جامعه به گونه ای که در جهت شناخت و رفع مشکل خود بر انگیخته شوند.

تعریف مددکاری اجتماعی:
مددکاری اجتماعی یک خدمت حرفه ای است که بر دانش و مهارتهای خاصی قرار گرفته است. هدف از آن کمک به افراد ، گروه ها یا جامعه است تا بتوانند استقلال شخصی ، اجتماعی و رضایت خاطر فردی و اجتماعی را به دست آورند. (قندی 1380 ، ص 12)
مددکاری اجتماعی حرفه ای است مبتنی بر دانش ، اصول ، مهارت و روشها که هدف از آن کمک به افراد ، گروهها و جامعه است تا بتوانند با تکیه بر تواناییها و امکانات موجود ، برای حل مشکل و یا رفع نیاز خود اقدام کنند و به استقلال نسبی و رضایت خاطر فردی دست یابند. (موسوی چلک ،1383 ص 38).
اصول حرفه ای در مددکاری اجتماعی : اصول شش+سه گانه مددکاری اجتماعی عبارتند از:
1- پذیرش: باید توجه داشته باشیم که مددجو یا مراجع ممکن است از هر گروه سنی ، جنسی، نژادی، طبقه ای ، منطقه ای،مذهبی ، ملیتی و... باشد ولی این مسئله نباید پذیرش وی را تحت تاثیر قرار داده و باعث شود تا مددکار با وی برخوردی متفاوت داشته باشد ( البته در اینجا باید بین احترام به عقاید و فرهنگ مددجو و اعمال تبعیض مددکار تفاوت قایل شد. )
2- فردیت : یعنی هیچ گاه نباید مددکار با دیدن مددجو و یا شنیدن مشکل وی فکر کند این مورد هم مثل یکی از موارد دیگر است و برای هر مددجو و موقعیت او یک نگاه فردی داشته باشد و بدنبال یک راه حل منحصر به فرد باشد.
اصول حرفه ای در مددکاری اجتماعی : 3- رازداری حرفه ای: این مورد از مهمترین مواردی است که مددکار باید در پذیرش اولیه محدوده آنرا با توجه به مسائل حقوقی مددجو مشخص و شفاف کند . ( یعنی مشخص کند که در چه مواردی رازداری محض دارد و یا چه نکاتی را ممکن است به خانواده یا وکیل مددجو و یا دادستان عنوان نماید. )
4-رابطه حرفه ای: در اینجا منظور این است که نوع رابطه مددکار با مددجو یا مراجع از نوع روابط دوستانه و یا رابطه پزشک و بیمار و یا عاطفی و... نیست بلکه این یک رابطه حرفه ای است و محدوده و قواعد خاص خود را دارد( برای مطالعه بیشتر به کتاب مددکاری فردی ، نوشته آقای خاکساری مراجعه شود.)
اصول حرفه ای در مددکاری اجتماعی : 5-شرکت دادن مراجع در فعالیتها:مددجو یا مراجع بایددرتمام مراحل اقدامات مددکاری ( از مطالعات اولیه جهت کسب اطلاعات و تشخیص اولیه و تشخیص حرفه ای مشکل و طرح ریزی برنامه کمکی و ...) مشارکت داشته باشد و این مسئله خود به تنهایی می تواند تفاوت اقدامات حرفه ای مددکاری اجتماعی را با بسیاری از اقدامات غیر تخصصی برخی موسسات دولتی و غیر دولتی در زمینه کمک به افراد و خانواده ها مشخص کند.
6-خود آگاهی: مددکار باید ا...مطالب دیگر:
🔑پاورپوینت درس یازدهم فارسی سوم دبستان🔑پاورپوینت پایه سوم دبستان با موضوع سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی🔑پاورپوینت مراحل الگوی کاوشگری🔑پاورپوینت آسمان آبی ، طبیعت پاک ، هم بازی فارسی سوم دبستان🔑پاورپوینت فصل سوم علوم سوم دبستان🔑پاورپوینت آموزش کسر ریاضی سوم ابتدایی🔑پاورپوینت پایه سوم دبستان با موضوع کارگاه توصیفی🔑پاورپوینت تدریس به روش بحث گروهی🔑پاورپوینت درس 11 علوم سوم دبستان🔑پاورپوینت آموزش فعالیت های کسر و ضرب پایه سوم ابتدایی🔑پاورپوینت فصل سوم ریاضی سوم ابتدایی عددهای کسری🔑پاورپوینت درس دوم مطالعات اجتماعی سوم من بزرگتر شده ام🔑پاورپوینت نکات جالب و شیرین درباره قرآن🔑پاورپوینت در مورد تکالیف یادگیری🔑پاورپوینت ارزش پول ریاضی سوم دبستان🔑پاورپوینت حروف ربط🔑پاورپوینت روش تدریس حل مسئله🔑پاورپوینت مراحل اجرای شیوه ی محوری🔑پاورپوینت فصل ششم علوم پایه ی سوم🔑تحقیق بررسي علل اعتياد جوانان🔑تحقیق حقوق زن و مرد در جامعه🔑تحقیق حق و عدالت اجتماعی🔑تحقیق حجاب و عفاف و پیشگیری از آسیب های اجتماعی🔑تحقیق حجاب و جامعه🔑تحقیق چهار کلید معجزه آسا برای ارتباط با دیگران